WoonWel

Even voorstellen

WoonWel is de sociale huisvestingsmaatschappij die ontstond uit de fusie van “Onze Landelijke Woning” en “Eigen Haard is Goud Waard”. WoonWel wil een echte woonmaatschappij zijn, waar mensen belangrijker zijn dan stenen. Alle aspecten van de sociale huisvesting komen aan bod – sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen – in de gemeenten Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem.

WoonWel werkt heel nauw samen met de gemeentebesturen om in concrete woonprojecten gestalte te geven aan het lokale woonbeleid. In de talrijke nieuwe bouwprojecten die op stapel staan wordt zeer veel aandacht besteed aan fundamentele woonkwaliteit en duurzaam bouwen. Wonen is een zeer belangrijk welzijnselement. Specifiek doelgroepenbeleid, huurderparticipatie en woonbegeleiding zijn de nieuwe accenten in ons werken aan een beter welzijn.

WoonWel = Wonen & Welzijn

Cvba WoonWel is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk. De vennootschap werd op 26/6/1922 erkend door Nationale Maatschappij voor Huisvesting onder het nummer 312 en op 19/3/1991 door de VMSW onder het nummer 3120.

BTW-nummer: BE0405.255.805

Samenstelling Raad van Bestuur

Dereeper Ignace Voorzitter Stad Oudenburg
Capelle Isabelle Bestuurder Stad Oudenburg
Rousselle Kimberley Bestuurder Gemeente Bredene
Inghelbrecht Magda Bestuurder Gemeente Bredene
Dierendock Conny Bestuurder Stad Gistel
Vanhoutte Germain Bestuurder Stad Gistel
Bourgoignie Nancy Bestuurder Stad Oostende
Vandevelde Berthe Bestuurder Stad Oostende
Peere Sara Bestuurder Gemeente Middelkerke
Vanhercke An Bestuurder Gemeente Middelkerke
Casier An Bestuurder Gemeente Ichtegem
Dewanckele Rik Bestuurder Gemeente Ichtegem
Cool Annie Bestuurder Provincie
Clyncke Annemie Bestuurder Overige inschrijvers
Kimpe Eric Bestuurder Overige inschrijvers
Duron Francine Bestuurder Overige inschrijvers
Desender Rosa Bestuurder Overige inschrijvers