Update Coronavirus COVID -19

Naar aanleiding van de door de overheid genomen maatregelen ikv het Coronavirus COVID-19 zal WoonWel werken met gesloten deuren, en dit al zeker tem 31/8/2020.

Alle medewerkers blijven telefonisch bereikbaar op het nummer 059/33.90.50 of per mail.

1/06/2020

Inschrijvingen huur- en koopwoningen

Wenst u zich in te schrijven voor een huurwoning?  Neem contact op 059/33.90.50 of stuur een mail naar inschrijvingenhuur@woonwel.be

Wenst u zich in te schrijven voor een koopwoning?  Neem contact op 059/33.90.50 of stuur een mail naar heidi.mullebrouck@woonwel.be

Een medewerker zal u meedelen hoe de inschrijving zal gebeuren.

 

11/5/2020

Toewijzingen

De maatregelen inzake toewijzingen werden versoepeld en bezichtigingen zijn opnieuw toegelaten, mits inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.  Bezichtigen kan:

 • enkel op afspraak
 • met max 2p
 • mondmasker en handschoenen zijn verplicht

Indien u in aanmerking komt voor een woning, zal u eerstdaags hieromtrent een brief ontvangen met verdere richtlijnen.  Hou dus uw brievenbus in de gaten.

Inschrijvingen

Voorlopig blijven de eerder gemelde maatregelen van kracht, de kantoren blijven voorlopig nog gesloten.
Mei 2020: geen zitdag in Middelkerke en Oudenburg
Juni 2020: geen zitdag in Middelkerke

 

16/04/2020

Toewijzingen koopwoningen (Blauwkasteelstraat/Nieuwlandstraat - Steense Dijk)

Gezien de maatregelen ikv het coronavirus kunnen wij op heden geen fysieke calculatiedagen inplannen.   Om de planning van de verkoop enigszins te kunnen behouden, zal een medewerker telefonisch contact opnemen met alle aangeschreven kandidaten (in volgorde van de wachtlijst). 

Heeft u interesse in de aankoop?  Onze medewerker zal u meedelen welke documenten u dient te bezorgen zodat er calculaties kunnen opgemaakt worden.

U heeft geen interesse in de aankoop? U stuurt het ingevulde en ondertekende antwoordformulier per post of per mail naar heidi.mullebrouck@woonwel.be.  Bij verlies van het formulier kan u eveneens op dit mailadres een nieuw exemplaar aanvragen.

Leningen

U heeft vragen of interesse in de Vlaamse Woonlening?  Stuur een mail naar info@woonwel.be en een medewerker neemt zo snel als mogelijk contact met u op.  We stellen alles in het werk om u telefonisch en per mail alle vereiste informatie te bezorgen.

 

30/03/2020

Inschrijvingen huur- of koopwoning

WoonWel start vanaf 1/4/2020 opnieuw met inschrijvingen, zij het onder een aangepaste vorm:
Heeft u interesse? Stuur ons een brief of mail naar inschrijvingenhuur@woonwel.be (huur) of Heidi.mullebrouck@woonwel.be (koop) en voeg hierbij een kopie/scan/foto van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van uzelf en uw partner

VERGEET NIET uw telefoonnummer te vermelden, zodat WoonWel u kan contacteren om de inschrijving te vervolledigen en af te ronden.
VERGEET NIET aan te geven of u wenst in te schrijven voor een huur- en/of koopwoning.

Toewijzingen koopwoningen

Wij doen er alles aan om de calculaties en toewijzingen voor project Steense Dijk en Blauwkasteelstraat/Nieuwlandstraat zo snel als mogelijk te kunnen heropstarten.

Toewijzingen huurwoningen

WoonWel start vanaf 1/4/2020 opnieuw met toewijzingen van huurwoningen:

Indien het uw beurt is op de wachtlijst zal u schriftelijk een aanbod ontvangen, samen met een plan met afmetingen en foto’s van de woning of het appartement. U heeft dan twee mogelijkheden:

 • U aanvaardt de woning/het appartement zonder dat u het heeft bezichtigd maar op basis van de door WoonWel verstrekte info? Een medewerker van WoonWel zal contact met u opnemen om de toewijzing administratief te kunnen afronden.
 • U aanvaardt de woning/het appartement NIET? U blijft op de wachtlijst staan, zonder dat dit wordt aanzien als weigering van een aanbod.

Leningen

Heeft u problemen met het afbetalen van uw lening of wenst u betalingsuitstel aan te vragen?
Neem dan contact op met VMSW op mijnlening@vmsw.be. Vergeet niet uw naam en dossiernummer te vermelden.

Tijdelijke werkloosheid

Indien u of één van uw gezinsleden omwille van de Coronamaatregelen tijdelijk werkloos werd, dan kan u een aanvraag tot huurvermindering indienen, van zodra uw gezinsinkomen van de laatste maand 20% lager ligt dat het referentie-gezinsinkomen waarop uw huur nu werd berekend.

Hiervoor bezorgt u ons een attest van RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever waaruit de tijdelijke werkloosheid blijkt, alsook de nodige bewijsstukken op basis waarvan het huidige inkomen kan berekend worden (loonfiche, attest ziekte-uitkering, stempelgeld, …. van de afgelopen maand).

Dit doet u voor alle leden van uw gezin


27/03/2020

Bescherm je tegen Corona.
Bekijk hier de video van Wablieft, het Centrum voor duidelijke communicatie.
 

20/03/2020

De firma Six meldt ons:

 • Op heden blijven alle interventies en onderhouden doorgaan.
 • Bewoners die liever hebben dat we niet langskomen wordt gerespecteerd.
 • Wij nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen:
  • Techniekers houden een afstand van 1,5 m
  • Per woning dienen de techniekers telkens een nieuw paar vinylhandschoenen aan te doen
  • Techniekers dienen op regelmatige basis ook hun handen te wassen
    

13/03/2020

Inschrijvingen

Alle inschrijvingen, zowel voor huur- als koopwoningen worden momenteel on hold gezet.

Koopprojecten

De calculatiedagen voor de projecten Steense Dijk en Blauwkasteelstraat op 19, 20, 25 en 26 maart zullen niet doorgaan.  Alle gemaakte afspraken worden geannuleerd, u zal hiervoor persoonlijk worden gecontacteerd.
De opendeurdag op 28 maart zal eveneens niet doorgaan.

De toewijzing wordt dan ook uitgesteld.  U zal zo snel als mogelijk op de hoogte worden gebracht van nieuwe data en wanneer u het antwoordformulier dient in te dienen.

Huurprojecten

De opendeurdag op 20 maart mbt de toewijzingen van de appartementen in de Rozemarijnstraat gaat niet door.  Alle toewijzingen worden voorlopig on hold gezet.

Technische Dienst

Voor defecten kan u ons steeds telefonisch bereiken of per mail.  Na afspraak met onze aannemers zal er voorrang gegeven worden aan de meest dringende problemen. 

Wij danken u alvast voor uw begrip!