Archief persteksten

Datum Titel Bestand
Week van Verbondenheid persbericht.pdf
Voorstelling project Zilverlaan 20170130 PB Zilverlaan.pdf
Artikel in Surplus Samenlevingsopbouw Vlaanderen Surplus 2016.pdf
Architectuur jaarboek Vlaanderen 20160607154614458.pdf
Opening Porject Godelieve Gistel 13 nieuwe huurappartementen PERSTEKST. 16 april 2016.pdf
Graffiti Eigen Haardwijk ism de bewoners Graffiti.pdf
Opruimaktie en Paaseierenraap Eigen Haardwijk Gistel scankrantenartikel paaseierenraap.pdf
CLT (Community Landtrust) in Fundamenten VLEM VVH Fundamenten_2-2016•.pdf
Bootsman Jonson 20160216 PB bootsman Jonson Woonwel.pdf
Nieuwjaarsreceptie bewoners Eigen Haardstraat aaa.jpg
Algemene Publicatie WoonWel 20160108120359.pdf
Slachthuis Westkerke eerste steenlegging Fase 2 + opening fase 1 20151027121531_00001.jpg
Artikel in Surplus Samenlevingsopbouw Vlaanderen 20150924124420.pdf
Project Bootsman Jonson 20150313080157.pdf
Nieuwjaarsdrink wijk Eigen Haard Gistel 20150313084832.pdf
Jaarlijkse publicatie wachtregisters Publiciteit 2015.pdf
Project Torhoutsesteenweg Torhoutsesteenweg.jpg
Project Baanhof Baanhof.pdf
Wonen en Welzijn Wonen en Welzijn.pdf
Naamsverandering WoonWel Eigen haard is goud waard.pdf
Fusie tussen Eigen Haard is Goud Waard en Onze Landelijke Woning Fusie tussen Eigen Haard is Goud Waard en Onze Landelijke Woning.pdf