Ons nieuws

28/06/2021

Langsheen de Zilverlaan te Oostende komt een uniek woonproject. Folder
Binnen het project worden er 11 sociale koopwoningen voorzien waarbij je enkel de woning koopt en de grond in erfpacht krijgt:
- Aankoopprijs ligt aanzienlijk lager;
- Symbolische canon voor de grond van € 100,00 per jaar;
- Looptijd van de erfpacht: 99 jaar (verlengbaar) en gaat automatisch over naar de erfgenamen;
- Bij herverkoop van de woning gaat de woning terug naar WoonWel, de verkoper ontvangt de helft van de meerwaarde;
- Woning blijft in het sociale circuit

De kandidaten worden nauw betrokken bij het ontwerpen van de gemeenschappelijke tuin en de gemeenschapsruimte en zullen na realisatie instaan voor het beheer van de gemeenschapsruimte.
Op basis van diverse gesprekstafels gaan we met alle geïnteresse…

27/04/2021

1.Project Jonsen: Lijndraaiersstraat 15/17 te Oostende Brochure.pdf
2.Te laat: Project Filip Van Maestrichtplein: Amsterdamstraat 66 bus 0103 
3.Te laat: Project Blauwkasteelstraat 44 bus 1.1 

01/04/2021

De kantoren van WoonWel zijn gesloten op maandag 5 april (paasmaandag).
Voor dringende problemen mbt sanitair en centrale verwarming kan je terecht op 059/33 90 59.
Voor andere dringende technische problemen kan je terecht op 059/25 56 86.