WoonWelZeker, uniek woonproject

Langsheen de Zilverlaan te Oostende komt een uniek woonproject. Folder
Binnen het project worden er 11 sociale koopwoningen voorzien waarbij je enkel de woning koopt en de grond in erfpacht krijgt:
- Aankoopprijs ligt aanzienlijk lager;
- Symbolische canon voor de grond van € 100,00 per jaar;
- Looptijd van de erfpacht: 99 jaar (verlengbaar) en gaat automatisch over naar de erfgenamen;
- Bij herverkoop van de woning gaat de woning terug naar WoonWel, de verkoper ontvangt de helft van de meerwaarde;
- Woning blijft in het sociale circuit

De kandidaten worden nauw betrokken bij het ontwerpen van de gemeenschappelijke tuin en de gemeenschapsruimte en zullen na realisatie instaan voor het beheer van de gemeenschapsruimte.
Op basis van diverse gesprekstafels gaan we met alle geïnteresseerden aan de slag om het project verder uit te werken en het community verhaal vorm te geven. 
WOON in een eigen, comfortabele woning
WEL betaalbaar voor iedereen
ZEKER blijven wonen zolang je wil
In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en Gemeengoed.