Lenen

Project: Oostende - Torhoutsesteenweg
Type: Kopen

De Vlaamse Woonlening

Er kan een hypothecaire lening worden bekomen voor zover er voldoende kredieten voorhanden zijn op de door de Vlaamse Minister van Huisvesting goedgekeurde leningprogramma's, voor de volgende verrichtingen:

 1. voor de aankoop, renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 2. voor de aankoop van een sociale koopwoning
 3. voor overname onverdeelde helft (behoud van een woning)

Voorwaarden tot het bekomen van een lening

 • De ontlener mag op de referentiedatum geen andere woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of in volledig vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening is aangevraagd.
 • Het belastbaar gezinsinkomen op het laatst gekende aanslagbiljet mag niet minder bedragen dan 9.254,00 euro  (Uitzondering: Als uw inkomen lager is dan 9.254 euro, dan kunt u toch nog aantonen dat u over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dit resultaat als uw inkomen) en niet meer bedragen dan:  

  GRENZEN KERNSTAD - VLAAMSE RAND VLAAMS GEWEST
  Alleenstaande zonder persoon ten laste 38.740 euro 36.980 euro
  Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 42.609 euro 40.672 euro
  Alle andere gevallen
  verhoging per persoon ten laste
  58.105 euro
  3.869 euro
  55.464 euro
  3.693 euro
 • Eénmalige dossiekost van 100,00 euro
 • Schuldsaldoverzekering is verplicht (uitzondering voor alleenstaanden en onredelijk hoge premie)
 • Brandverzekering is verplicht

Bedrag van de leningen

 • Aankoop, renovatie, verbetering of aanpassing van een woning: afhankelijk van de door de VMSW-inspecteur geschatte verkoopwaarde:

  Gezinssamenstelling Kernstad / Vlaamse Rand
  max geschatte verkoopprijs
  Alle andere gemeenten
  max geschatte verkoopprijs
  Alleenstaande / gezin zn kinderen 227.600 206.900
  Gezin met 1 of 2 kinderen (ouder)

  227.600

  206.900
  Gezin met 1 of 2 kinderen (jonger) 239.000 217.300
  Gezin met 3 kinderen (ouder) 239.000 217.300
  Gezin met 3 kinderen (jonger) 250.400 227.700
  Gezin met 4 kinderen (ouder) 250.400 227.700
  Gezin met 4 kinderen (jonger) 261.800 238.100
  Gezin met 5 kinderen (ouder) 261.800 238.100
  Gezin met 5 kinderen (jonger) 273.200 248.500
  *kind: moet hier zowel worden geïnterpreteerd als een kind ten laste 
  *ouder: betekent dat niemand van de gezinsleden jonger dan 6 jaar is
  *jonger: betekent dat minstens 1 gezinslid jonger dan 6 jaar is
  *een kind waarvan kan aangetoond worden dat het op regelmatige basis in de woning verblijft, maar er niet is gedomicilieerd, telt mee als persoon ten laste (co-ouderschap). 
  Vanaf de derde persoon ten laste werden de bedragen telkens met 10.400 euro verhoogd (11.400 euro voor kernsteden en steden Vlaamse rand)

De maximale verkoopwaarde geldt niet voor:

 • De belening van sociale koopwoningen
 • de belening van de overname van een woning (ten gevolge van een echtscheiding of beëindiging van de samenwoning) die al bij de VMSW of het VWF was beleend.

In het leningsbedrag kan opgenomen worden:

 • de aankoopprijs van de woning, voor zover beneden de geschatte verkoopwaarde door de VMSW,
 • de kostprijs van de strikt noodzakelijke en/of aanvaarde aanpassingswerken vastgesteld door de VMSW
  NIET: notariskosten, registratierechten, afbraakwerken, normale onderhoudswerken, herstellingswerken, ...

Meer uitleg? Download ons inlichtingenbladwoonleningwijzer onze algemene brochure en de prospectus op www.vmsw.be

 

Heeft u klachten?  Raadpleeg dan eerst onze klachtenprocedure.