Kopen

Project: Oostende - Filip van Maestrichtplein
Type: Kopen

Gezien de grote vraag naar sociale koopwoningen en -appartementen en sociale kavels is het nodig dat u zich inschrijft op een wachtlijst. Per gemeente van het werkgebied werden lijsten geopend voor woningen en kavels. Voor Oostende werd eveneens een lijst voor appartementen geopend. Daarnaast bestaat er nog een algemene lijst voor middelgrote woningen en middelgrote kavels. Het werkgebied omvat volgende gemeenten:

 • Oostende
 • Bredene
 • Middelkerke
 • Gistel
 • Oudenburg
 • Ichtegem
 • De Haan

Voorwaarden (2018)

 • Meerderjarig zijn
 • De kandidaat of een gezinslid mag geen andere woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben. (mits enkele uitzonderingen)
 • De kandidaat of een gezinslid mag geen andere woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in vruchtgebruik hebben. (mits enkele uitzonderingen)
 • De kandidaat of een gezinslid mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.
 • Het netto-belastbaar inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, moet voldoen aan volgende grenzen:
GRENZEN OOSTENDE ANDERE
Minimum 9.392 euro 9.392 euro
Alleenstaande zn persoon ten laste 39.319 euro 37.532 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 43.245 euro 41.279 euro
Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met
58.972 euro
3.926 euro
56.292 euro
3.748 euro

Hoe in te schrijven?

De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren op het bureel te Oostende tijdens de zitdagen.

Indien u langskomt op het bureel dient u in het bezit te zijn van het laatste ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting van alle personen die zich mee wensen in te schrijven, alsook uw identiteitskaart en 50,00 euro cash per lijst waarvoor u zich inschrijft.

Klik hier voor een afdrukbaar inlichtingenblad.

Toewijzing

Geruime tijd voor de voorlopige oplevering van een werf ontvangen alle kandidaten van het betreffende register een schrijven met de melding van de voorlopige planning (startdatum werf, verloop, voorziene toewijzingsdatum, ...).  Op dat moment bezorgt u ons best een recent emailadres en houdt u onze facebook-pagina in het oog.

Enkele maanden voor de voorlopige oplevering ontvangt u een tweede schrijven, samen met een infobrochure (met de types woningen, inplanting van de woningen, prijzen, ....) waarop u dient te antwoorden of u al dan niet wenst deel te nemen aan de toewijzingsprocedure.

Indien u niet wenst deel te nemen aan deze procedure kunt u kiezen om te blijven staan op het register ofdat u wenst geschrapt te worden.
Indien u wel wenst deel te nemen zal u bijkomend een kopersbrochure (opgemaakt door de architect) met alle technische informatie die noodzakelijk is voor de koper, ontvangen.

Alle kandidaten krijgen de mogelijkheid om de woningen te bezichtigen, op het bureel bijkomende informatie te bekomen en de financiering te laten simuleren voor een eventuele aankoop (Vlaamse Woonlening).

Pas daarna zullen alle kandidaten worden uitgenodigd in chronologische volgorde van het betreffende register (rekening houdend met de voorrangsregels en de bepalingen in het algemene toewijzingsreglement voor kandidaat-kopers).

We streven er steeds naar de aktes te kunnen verlijden binnen de twee maanden na de voorlopige oplevering.

 

Download hier onze volledige brochure.
Heeft u klachten? Raadpleeg dan eerst onze klachtenprocedure.