Hoe vraag ik een lening aan?

Kom je langs voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

  • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners
  • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
  • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
  • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
  • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
  • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
  • als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen

Voor de effectieve opstart van een dossier vindt u alle nodige documenten via het Vlaams Woningfonds.

Als u bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Indien u het Nederlands niet voldoende machtig bent is het aan te raden een tolk mee te brengen. 
Ook onze brieven zijn in het Nederlands.