Mijn huurcontract en huurprijs

Huurprijs

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar jouw inkomen, jouw gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

 • alleenstaande: 24.852 euro
 • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
 • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Wat verandert niet?

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

 • Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we jouw inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.
 • Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen jouw inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

Heb je vragen?

Heb je vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Neem contact op met Nathalie Dupont op 059/255.684 of stuur een mailtje naar nathalie.dupont@woonwel.be


Huurlasten

Huurlasten zijn de kosten die verbonden zijn aan het gebruik en het genot van de woning.  De kosten en lasten die ten laste van de huurder vallen, worden bepaald in Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007.

Jaarlijks wordt de totale kostprijs per wijk van de in Bijlage III vermelde kosten berekend en verdeeld per woning. Maandelijks betaalt elke huurder 1/12de van dit bedrag bovenop de huurprijs.

De huurlasten van 2015 zijn gebaseerd op de effectieve kosten van het jaar 2013, aangezien dit het laatst volledig gekende jaar is op het moment van de berekening van de huurprijs.

De huurders die geen individuele verbruiken (water, gas, elektriciteit, ....)  betalen aan de nutsleveranciers, zullen maandelijks een voorschot betalen aan WoonWel.  In de eerste helft van het volgende jaar zullen deze voorschotten worden afgerekend.


Mijn gezinssituatie verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten? 

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 

Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet meer voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.


Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan in 2016, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen. 

Er zijn wel twee voorwaarden: 

 • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in 2016. 
 • Je gezinsinkomen ligt minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.