Ik huur


AANKONDIGING VISITATIE 31.03.2021 en 02.04.2021

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet. De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een groot aantal opdrachten die aansluiten bij verschillende doelstellingen van het Vlaams woonbeleid. Deze opdrachten zijn vermeld in het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM's. Er zijn 6 prestatievelden waarop de SHM's worden beoordeeld:
1. Beschikbaarheid van woningen
2. Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
3. Betaalbaarheid
4. Sociaal beleid
5. Financiële leefbaarheid
6. Klantgerichtheid Wat wordt er van sociale huisvestingsmaatschappijen verwacht?

BERICHT AAN ALLE BEWONERS : Hebt u hierover nog vragen dan kan u WoonWel contacteren op het nummer 059/33.90.50 of op info@woonwel.be Een gesprek met bewonersvertegenwoordigers vormt een vast onderdeel van de visitatie. Hierbij wensen wij u in kennis te stellen dat uw contactgegevens kunnen doorgegeven worden aan de visitatiecommissie, dit om bewoners te kunnen uitnodigen voor een gesprek. Bewoners die dit niet wensen kunnen dit melden aan WoonWel.


 

Heeft u als huurder nog vragen?  Bel ons op 059/33.90.50 of stuur een mailtje naar info@woonwel.be

 

 

sf


Heeft u klachten? Raadpleeg dan eerst onze klachtenprocedure.