Woonwel Sociale Huisvesstingsmaatschappij

Nieuws

28/06/2021

Langsheen de Zilverlaan te Oostende komt een uniek woonproject. Folder
Binnen het project worden er 11 sociale koopwoningen voorzien waarbij je enkel de woning koopt en de grond in erfpacht krijgt:
- Aankoopprijs ligt aanzienlijk lager;
- Symbolische canon voor de grond van € 100,00 per jaar;
- Looptijd van de erfpacht: 99 jaar (verlengbaar) en gaat automatisch over naar de erfgenamen;
- Bij herverkoop van de won…

27/04/2021

1.Project Jonsen: Lijndraaiersstraat 15/17 te Oostende Brochure.pdf
2.Te laat: Project Filip Van Maestrichtplein: Amsterdamstraat 66 bus 0103 
3.Te laat: Project Blauwkasteelstraat 44 bus 1.1